Obszary mojej pracy

Life coaching:

Prowadzę sesje indywidualne: pracuję z celami, wartościami, przekonaniami,  związanymi z życiem osobistym i zawodowym, relacjami z innymi, odkrywaniem pasji, potencjału i nowych możliwości, mających pomóc  w podnoszeniu i zmianie jakości  życia.

Coaching biznesowy:

Programowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i instytucji: dopasowuję indywidualnie do potrzeb program coachingowy (sesje indywidualne, warsztaty) mający na celu rozwój osobisty i zawodowy pracowników organizacji, wolontariuszy, zespołów.

Warsztaty: prowadzę warsztaty rozwijające kreatywność dla dzieci i młodzieży, a także dotyczące rozwoju kompetencji miękkich dla  dorosłych.